logo
____________________
szechenyi ____________________

szell1

szell1

szell1

szell1

szell1
szechenyi

• Projekt megnevezése: " Az N és N Kft. telephelyének fejlesztése a versenyképesség növelése érdekében"• Projekt leírás: A beruházás célja a működési helyszínül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozás üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A projekt közvetett célja vállalkozásunk tevékenységének erősítése, a régió tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez. Cégünk folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, hisz az emberek igényeit a legmegfelelőbb módon kívánjuk kielégíteni. Piaci részesedéseink az elvárásoknak megfelelően alakulnak. Megerősödött piaci pozíciónk megtartása érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk vállalkozásunk folyamatos fejlesztésére. Jelen beruházás lehetőséget biztosít, hogy megfelelve a szélesedő piaci lehetőségek nyújtotta előnyöket vállalkozásunk javára fordítsuk. A fejlesztés tárgyát képző épületgépészeti fejlesztés megvalósításával célunk a vállalkozás kapacitásának bővítése, mely új munkaerő alkalmazását is megköveteli, a munkakörülmények javulását és a szolgáltatás minőségi színvonalon történő értékesítését várjuk. A megfelelő műszaki-technológiai fejlesztést követően piacbővülést és maximális fogyasztói elégedettséget várunk. A beruházás maximálisan illeszkedik a település tervezett fejlesztési stratégiájához, hiszen a műszaki-technológiai fejlesztéssel a vállalkozói aktivitásunk nő, versenyképességünk javul. Emellett a környezettudatosságra is figyelmet fordítunk azzal, hogy energia hatékony gépeket vásárolunk, és figyelembe vesszük épületenergetikai szempontokat. Az épületgépészeti fejlesztést 2011. februárjában kívánjuk megkezdeni. A projekt várható befejezése 2011.09.30-ra várható. Jelen beruházás összköltsége 42.316.102 Ft, melynek 35%-ára, azaz 14.810.635 Ft-ra igényelünk uniós támogatást.www.nfu.hu
www.magzrt.hu
www.proregio.hu

euszechenyi
 

Kedvezményezett neve és elérhetősége: N és N Sváb Sütőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

2080 Plisjászfalu, Tinnyei út 1.


Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.,

1146 Budapest, Hermina út 17.


vissza